Pre Loader
mainpage zamjena

Razumijevanje razlike između logistike 3PL i 4PL

U području logistike i upravljanja lancem opskrbe, poslovni subjekti imaju razne opcije za optimizaciju svojih operacija i zadovoljavanje zahtjeva dinamičnog tržišta. Dva glavna modela koja su se istaknula su logistika treće strane (3PL) i logistika četvrte strane (4PL). Iako se u oba slučaja radi o instrumentima upravljanja lancima opskrbe, razlikuju se po svom opsegu, odgovornostima i razini outsourcinga koji je uključen. 

Uloga 3PL (logistika treće strane 

Osnovna funkcionalnost

Kako ime sugerira, 3PL uključuje outsourcing logističkih i funkcija lanca opskrbe trećoj strani. Pružatelji ovih usluga su specijalisti u transportu, skladištenju i distribuciji, i preuzimaju odgovornost za izvršavanje specifičnih zadataka unutar lanca opskrbe klijenta. 

Opseg usluga

Pružatelji usluga 3PL obično se bave specifičnim logističkim funkcijama, kao što su transport, upravljanje inventarom, fulfillment i posredovanje tereta. Tvrtke mogu odabrati outsourcing jednog ili više aspekata svog lanca opskrbe pružatelju usluga 3PL, prilagođavajući njihovo partnerstvo svojim specifičnim potrebama. 

Prednosti

Tvrtke ostvaruju uštedu troškova, skalabilnost i stručnost outsourcingom specifičnih logističkih funkcija pružatelju usluga 3PL-a. To im omogućava fokus na razvoj proizvoda dok se oko logističkih procedura oslanjaju na stručnost 3PL partnera. 

warehousing

Uloga 4PL (logistika četvrte strane)

Holističko upravljanje

Pružatelj usluga 4PL, ili logistika četvrte strane, zauzima sveobuhvatniji pristup upravljanju lancem opskrbe. Osim što se bavi logističkim funkcijama, 4PL djeluje kao integrator lanca opskrbe. To znači da koordiniraju i optimiziraju cijelu mrežu lanca opskrbe, uključujući višestruke 3PL i druge pružatelje usluga. 

Opseg usluga

Pružatelj usluga 4PL ne izvodi logističke zadatke izravno, već upravlja i koordinira svim logističkim aktivnostima. Služi kao jedinstvena točka kontakta za klijente, nadgledajući i optimizirajući učinak raznih 3PL i drugih partnera lanca opskrbe. 

Prednosti

Primarna prednost 4PL-a je sposobnost pružanja krajnje vidljivosti, kontrole i optimizacije cijelog lanca opskrbe. Kao strateški partner, 4PL omogućuje tvrtkama postizanje veće učinkovitosti, smanjenje troškova i besprijekorno prilagođavanje tržišnim promjenama. 

3pl changing 3plhr

Ključne razlike između 3PL i 4PL

Odgovornosti  

Dok se 3PL fokusira na izvršavanje specifičnih logističkih funkcija, 4PL preuzima stratešku ulogu u upravljanju i optimizaciji cijele mreže lanca opskrbe što često uključuje i po nekoliko 3PL partnera. 

 

Opseg  

3PL je orijentiran na zadatke i može se baviti pojedinačnim logističkim funkcijama, dok je 4PL odgovoran za integriranje, koordiniranje i optimiziranje višestrukih 3PL i partnera lanca opskrbe. 

 

Kontrola  

Partner 3PL izvršava zadatke prema unaprijed definiranim sporazumima, dok 4PL nudi širu kontrolu i nadzor nad cijelim lancem opskrbe, često se prilagođavajući promjenjivim okolnostima. 

 

Stručnost  

3PL čine specijalisti za logističke funkcije, dok se 4PL specijalizira za automatizaciju, optimizaciju i strategiju lanca opskrbe. 

 

Izbor između 3PL-a i 4PL-a ovisi o specifičnim potrebama, ciljevima tvrtke te razini kontrole i integracije potrebne unutar njihovog lanca opskrbe. Dok su 3PL operateri korisni za outsourcing specifičnih logističkih funkcija, 4PL pruža veći stupanj strateškog pristupa upravljanju lancem opskrbe, nudeći krajnju vidljivost i optimizaciju velikih poduzeća. Kako tvrtke nastavljaju navigirati složenim globalnim lancima opskrbe, razumijevanje razlika između ova dva modela ključno je za donošenje informiranih odluka koje se usklađuju s njihovim ciljevima lanca opskrbe.